Všeobecné ochodné podmienky

 1. Všeobecne

Všeobecné obchodné podmienky sú zostavené v súlade s predpismi z oblasti ochrany spotrebiteľov na základe odporúčaní Obchodnej komory a medzinárodných kódexov pre internetové a elektronické obchodovanie. Spoločnosť Katja Hočevar s.p. Mala Ilov Gora 7 , 1312 VIDEM-DOBREPOLJE;  (ďalej len „internetový obchod“) prevádzkuje spoločnosť Katja Hočevar s.p. Mala Ilov Gora 7 , 1312 VIDEM-DOBREPOLJE; , elektronický podnikateľ subjekt (ďalej len „predajca“).

Registráciou v internetovom obchode návštevník získa užívateľské meno, ktoré je zhodné s jeho e-mailovou adresou a užívateľské heslo, ktoré si používateľ sám nastavil. Užívateľské meno a heslo užívateľa sú jednoznačne určené a prepojené so zadávanými údajmi. Registráciou návštevník potvrdí a zaručuje, že je plnoletou osobou schopnou samostatne sa rozhodovať o svojich nákupoch. Registráciou sa návštevník stáva užívateľom a získava právo nákupu. Nákupom produktu sa užívateľ stáva zákazníkom.

Spotrebiteľ nákupom alebo prihlásením na odber Biostile noviniek umožňuje Predajcovi uchovávať, spracovávať a používať osobné údaje uvedené na online formulári na nasledujúce účely: telefonické, písomné a elektronické oznamovanie noviniek a ponúk, pozvánky na akcie, ankety, štatistické údaje.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky definujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti návštevníka, užívateľa a zákazníka a obchodný vzťah medzi Predajcom a užívateľom ako kupujúcim produktov z ponuky internetového obchodu.

 1. Dostupnosť informácií
 • Predajca sa zaväzuje, že budú zákazníkovi vždy k dispozícii tieto informácie:
 • údaje o identite Predajca (názov a sídlo spoločnosti, registračné číslo, kde je spoločnosť registrovaná);
 • kontaktné údaje, ktoré zákazníkovi umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu s Predajcom (elektronická adresa, telefonický kontakt atď.);
 • informácie o základných vlastnostiach výrobkov alebo služby z ponuky internetového obchodu vrátane popredajných služieb a záruk;
 • informácie o dostupnosti produktov, resp. služieb z ponuky internetového obchodu;
 • spôsob a podmienky dodania produktov, resp. vykonanie služieb, najmä miesto a čas dodania;
 • informácie o spôsobe platby;
 • informácie o časovej platnosti ponuky z internetového obchodu;
 • informácie o dobe, v ktorej je ešte možné od zmluvy odstúpiť;
 • informácie o možnosti vrátenia produktov o tom, koľko také vrátenie spotrebiteľa stojí;
 • informácie o postupe reklamácie a informácie o kontaktnej osobe Predajca pre styk so zákazníkmi.
 1. Ponuka produktu, dodacia lehota a prevzatie

Vzhľadom na povahu internetového nakupovania sa ponuka produktov a cien v internetovom obchode neustále aktualizuje a mení. Preto môžu v niektorých prípadoch nastať chyby. Prosíme, pokiaľ by sa tak stalo, aby ste nás kontaktovali na e-mail: info@sk.biostilevita.com. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bola chyba čo najskôr opravená.

3.1. Akcie a zľavy

Zľavy sa nesčítajú! Pokiaľ sú produkty v internetovom obchode už v predaji resp. je na nich už nastavená akákoľvek zľava, ďalšie zľavy sa na ne nevzťahujú. V takom prípade systém zákazníkovi ponúkne zľavu, ktorá je pre neho výhodnejšia.

3.2. Termín doručenia

Dodacia lehota pre produkty skladom je obvykle 4 pracovné dni, ktoré majú pri objednávke uvedenú doručovaciu adresu v Slovenské republike. Každý produkt z internetového obchodu je dostupný v prijateľnom termíne.

3.3. Prevzatie produktov

Pri zadávaní objednávky môže užívateľ určiť jeden z nasledujúcich spôsobov prevzatia produktov: platba na dobierku, pri nákupe nad 45 € je doprava zadarmo.

 1. Spôsoby platby

Predajca poskytuje užívateľovi nasledujúce spôsoby platby za nákup produktov z internetového obchodu:

 • na dobierku, v takom prípade platí online cena (pozri bod 5);
 • platobnou alebo kreditnou kartou (BA, Maestro, Eurocard / Mastercard, Visa, Karanta);
 • PayPal

Platba platobnou alebo kreditnou kartou je možná iba v prípade, že údaje v užívateľskom profile platiteľa sú zhodné s údajmi v užívateľskom profile držiteľa platobnej alebo kreditnej karty.

 1. Ceny

Internetová cena platí pre všetkých registrovaných užívateľov internetového obchodu Predajca.

Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách, a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak zahŕňajú DPH.

Všetky ceny sú platné v okamihu zadania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť, sú teda platné iba do doby ich budúcej zmeny. Aj napriek mimoriadnej snahe Predajcu poskytovať čo najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie sa môže stať, že informácie o cenách sú chybné. V prípade z predchádzajúcej vety, že sa cena produktu zmení v priebehu spracovania objednávky, tzn. od okamihu zadania objednávky do potvrdenia objednávky, Predajca:

 • zákazník (kupujúci) je upozornený a informovaný o novej cene, zákazník (kupujúci) má možnosť svoju objednávku zmeniť alebo ju čiastočne či úplne zrušiť alebo potvrdiť objednávku s novou cenou, to všetko bez ďalších nákladov; alebo
 • umožniť zákazníkovi (kupujúcemu) odstúpiť od kúpy a zároveň mu ponúknuť riešenie, ktoré bude k obojstrannému prospechu a spokojnosti.
 1. Postup nákupu

6.1. Objednávka je prijatá

Po vykonaní objednávky obdrží zákazník (kupujúci) od Predajca e-mailom upozornenie, že objednávka bola prijatá. Do 1 hodiny od obdržania tohto upozornenia má zákazník (kupujúci) možnosť zrušiť objednávku bez následkov. Okrem možnosti zrušenia nemôže zákazník (kupujúci) po zadaní objednávky meniť obsah objednávky. Zákazník (kupujúci) má vždy ucelenú informáciu o stave a obsahu jednotlivej objednávky vo svojom profile na stránkach Predajca.

6.2. Objednávka potvrdená

Pokiaľ zákazník (kupujúci) objednávku nezruší, objednávka sa naďalej spracováva. Predajca po prijatí objednávku skontroluje, overí dostupnosť objednaných produktov a objednávku potvrdí alebo s uvedením dôvodu zamietne. Predajca môže zákazníka (kupujúceho) kontaktovať aj telefonicky za účelom overenia údajov alebo zaistenia správnosti doručenia na uvedené kontaktné telefónne číslo. Po potvrdení objednávky predajca e-mailom informuje zákazníka (kupujúceho) o predpokladanom termíne doručenia. Kúpna zmluva o nákupe objednaných produktov medzi zákazníkom (kupujúcim) a predajcom je na tomto stupni neodvolateľne uzavretá (viď bod 7).

6.3. Tovar je odoslaný

Predajca pripraví, odošle objednané produkty v dohodnutom termíne a upovedomí zákazníka (kupujúceho) e-mailom. V e-maile z predchádzajúcej vety ďalej Predajca informuje zákazníka (kupujúceho) o zásadách vrátenia tovaru a oznámi mu kontaktné osoby pre prípad reklamácie alebo oneskorenia dopučenia.

 1. Kúpna zmluva

Zákazníkovi, ktorý produkt zakúpi v internetovom obchode, vystaví predajca písomnú faktúru s jasne rozčlenenými položkami a vysvetlením práva odstúpiť od kúpy vrátením zakúpeného produktu, ak je to nutné a možné. Kúpna zmluva vo forme objednávky je v elektronickej podobe uložená na serveri dodávateľa a je zákazníkovi (kupujúcemu) kedykoľvek prístupná v jeho užívateľskom profile.

Kúpna zmluva medzi Predajcom a zákazníkom (kupujúcim) je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky Predajcom (viď bod 6.2.). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ďalšie podmienky nákupu pevné a platia tak pre Predajca, ako aj pre zákazníka (kupujúceho).

 1. Právo na odstúpenie od nákupu, vrátenie produktov

Zákazník (kupujúci) má právo odstúpiť od nákupu do 15 dní odo dňa prevzatia objednaných produktov. Na kontaktnú e-mailovú adresu info@sk.biostilevita.com informuje predajca, že odstupuje od kúpnej zmluvy, pričom nemusí uvádzať predajcovi dôvod svojho rozhodnutia. Vrátenie zakúpeného tovaru predajcovi v termíne odstúpenia od kúpnej zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení. Jediné náklady, ktoré znáša zákazník (kupujúci) z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy, sú náklady na vrátenie produktov Predajcovi.

Zakúpené produkty musia byť vrátené predajcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Zakúpené produkty musia byť vrátené Predajcovi nepoškodené, v pôvodnom obale av nezmenenom množstve, pokiaľ nedôjde k zničeniu, poškodeniu, skazeniu, strate alebo zníženiu množstva, za ktoré nie je zodpovedný zákazník (kupujúceho). Ak je poštový balík, v ktorom zákazník (kupujúci) obdržal objednané produkty, fyzicky poškodený, ak mu chýba obsah alebo javí známky otvorenia, musí zákazník (kupujúci) začať reklamačné konanie so Slovenskou poštou (pozri bod 15). Za vrátené produkty Predajca zákazníkovi (kupujúcemu) hneď, keď je to možné, najneskôr však do 30 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vráti zaplatenú čiastku, resp. využitý darčekový poukaz a prípadné použitie akčného kódu a iných zliav sa nevracia. Vrátenie uhradenej čiastky vykonáva Predajca na osobný bankový účet zákazníka (kupujúceho). Využitý darčekový poukaz Predajca vráti vo forme kreditu.

Hoci vždy pracujeme, ako najlepšie vieme, môže sa stať, že pri zmenách na webových stránkach dôjde k chybám.

Predajca sa zaväzuje, že nájdenú chybu v najkratšom možnom čase odstráni.

Zákazník môže predajcu na nájdenú chybu upozorniť na  telefónne číslo +38641610598 alebo cez chat podporu na našich stránkach.

Pokiaľ chyba viedla k neoprávneným nákladom, zaväzuje sa Predajca pokúsiť sa ich uhradiť najneskôr do 30 dní od odôvodneného oznámenia chyby.

 1. Doručenie

Predajca dodá objednané produkty zákazníkovi (kupujúcemu) v dohodnutom termíne. Zmluvným partnerom Predajcu pre doručovanie zásielok je Slovenská Pošta. Predajca si vyhradzuje právo zvoliť inú doručovaciu službu, pokiaľ tým bude schopný objednávku vybaviť efektívnejšie.

 1. Bezpečnosť

Predajca využíva vhodné technologické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a ukladania osobných údajov a platieb. Na tento účel obchodník využíva 128-bitový SSL certifikát vydaný oprávnenou organizáciou.

Bezpečné autorizácie a transakcie kreditnými kartami sú riešené systémom Stripe. Autorizácia kreditných kariet sa vykonáva v reálnom čase s okamžitým overením údajov v príslušných bankách. Informácie o kartách sa neukladajú na serveri predajcu.

Za bezpečnosť je zodpovedný aj sám zákazník (kupec), a to tak, že zaistí bezpečnosť svojho užívateľského mena a hesla a primeranú programovú a protivírusovú ochranu svojho počítača.

 1. Ochrana detí a mládeže

Predajca v internetovom obchode neprijíma objednávky od niekoho, u koho vie alebo má podozrenie, že je neplnoletý, bez výslovného súhlasu jeho rodičov alebo opatrovníkov. Predajca v internetovom obchode neponúka bezplatný prístup k produktom alebo službám, ktoré sú škodlivé pre deti.

Predajca neprijme žiadne osobné údaje týkajúce sa mladistvých bez výslovného súhlasu rodičov alebo opatrovníkov, ani nesprístupní údaje získané od mladistvých tretím osobám iným ako rodičom alebo opatrovníkom.

Akákoľvek komunikácia zameraná na mladistvých bude primeraná ich veku a nebude využívať dôveru detí a mládeže, nedostatku skúseností alebo pocitu lojality.

 1. Zásady ochrany osobných údajov

12.1. Všeobecné

Predajca sa zaväzuje chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromia užívateľov internetového obchodu. Zhromaždené osobné údaje použije Predajca výhradne na poskytovanie služieb, ktoré ponúka. Predajca rešpektuje dôvernosť osobných údajov a súkromia užívateľov internetového obchodu a urobí všetko pre to, aby ich ochránil pred akýmkoľvek porušením a zneužitím. Osobné údaje kupcov sú jednou z oblastí, ktorým Predajca venuje mimoriadnu starostlivosť a pozornosť, pretože si je vedomý citlivej povahy tejto oblasti.

12.2. Použitie osobných údajov

Predajca na účely poskytovania služieb, ktoré ponúka, zhromažďuje, spracováva a uchováva nasledujúce užívateľské dáta:

 • meno a priezvisko;
 • doručovacie adresy;
 • firmu alebo názov právnickej osoby (ak je kupcom právnická osoba);
 • daňové číslo právnickej osoby (ak je kupcom právnická osoba);
 • emailová adresa (užívateľské meno);
 • heslo v zašifrovanej podobe;
 • kontaktné telefónne číslo;
 • trvalý pobyt;
 • ďalšie údaje, ktoré kupec dobrovoľne zadáva do formulárov v internetovom obchode;
 • ďalšie údaje, ktoré kupec dobrovoľne pridá následne do svojho profilu.

Predajca nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zadaných kupcom.

12.3. Cookies a IP adresy

Na začiatku každého používania internetového obchodu predajca priradí cookie k identifikácii, sledovaniu nákupného košíka a zaisteniu sledovateľnosti (tj. „cookie“), ktorý je uložený v pamäti servera iba po dobu návštevy internetového obchodu a zmaže sa, po jednej hodine nečinnosti. Predajca môže tiež ukladať určité trvalé súbory cookie na osobný počítač zákazníka, ako je napr. identifikačné číslo užívateľa v zašifrovanej podobe na identifikáciu pri ďalšej návšteve internetového obchodu alebo hodnotenie tovaru, pomocou ktorého kupec vie, ktoré položky už boli hodnotené, a nepriamo externé cookies Google Analytics používané na analýzu návštevnosti webu. Predajca môže tieto údaje použiť v anonymizovanom súhrnnom formulári na účely štatistickej analýzy. Predajca pre účely zaistenia online bezpečnosti zhromažďuje aj IP adresy, z ktorých používatelia pristupujú do internetového obchodu.

12.4. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súkromia užívateľov

V súlade s predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov je predajca povinný chrániť osobné údaje kupcov svojho internetového obchodu. Predajca za žiadnych okolností neposkytne osobné údaje alebo iné údaje, bez výslovného súhlasu kupujúceho, tretej strane popr. neumožní tretej osobe kontrolu, pokiaľ ich nevyžadujú štátne orgány, pokiaľ takú povinnosť ustanoví zákon, alebo v dobrej viere, že je taký úkon nevyhnutný pre konanie pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi a pre ochranu a presadzovanie oprávnených záujmov Predajcu .

Všetky osobné a ďalšie údaje, ktoré užívateľ uvedie pri prihlásení do internetového obchodu, ako aj pri objednávaní nákupu produktov, vrátane obsahu objednávok, budú chránené v súlade s predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Predajca tieto informácie nepoužije na žiadny účel, ktorý by poškodil kupujúceho alebo inú zúčastnenú osobu. Predajca nebude používať užívateľské dáta na zasielanie propagačných e-mailov alebo iných nevyžiadaných propagačných materiálov, s výnimkou zasielania tých propagačných oznámení, na odber ktorých sa užívateľ prihlási resp. s ktorým bude súhlasiť. Predajca môže použiť údaje v anonymizovanej podobe súhrnu na účely štatistickej analýzy. Dôvernosť osobných a iných užívateľských údajov nebude v žiadnej podobe porušená.

Predajca bude uchovávať osobné údaje užívateľov v súbore osobných údajov iba po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sú osobné údaje zhromažďované a uchovávané.

Predajca zverí doručovacej službe iba nevyhnutné údaje pre doručenie produktov zakúpených v internetovom obchode (údaje o príjemcovi a dodacia adresa). Predajca bude užívateľa kontaktovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ je to nutné na nákup v internetovom obchode, a prostredníctvom kontaktného telefónneho čísla iba v prípade, že je v procese registrácie popr. došlo k problémom s nákupom v internetovom obchode.

12.5. Politika ochrany osobných údajov

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má predajca ochranu osobných údajov upravenú Pravidlami ochrany osobných údajov.

Všetci zamestnanci Predajca na plný alebo čiastočný úväzok, ktorí majú prístup k osobným a iným údajom užívateľov, sú oboznámení s ustanovením Pravidiel ochrany osobných údajov a povinností chrániť osobné a iné údaje a sú povinní tieto ustanovenia dodržiavať, dôvernosti osobných údajov a súkromia užívateľov internetového obchodu. Povinnosť chrániť osobné a iné údaje platí po neobmedzenú dobu, a to aj po ukončení spolupráce s Predajcom.

Registrovaní užívatelia môžu kedykoľvek prestať používať internetový obchod a môžu svoju registráciu zrušiť. Robí tak písomným oznámením Predajcovi o zrušení registrácie. Pred podaním vyhlásenia o zrušení registrácie musí užívateľ u Predajca vyrovnať všetky neuhradené záväzky vyplývajúce z nákupov uskutočnených v internetovom obchode. Predajca bude v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromia užívateľov internetového obchodu aj v prípade zrušenia registrácie.

12.6. Dodatočné vysvetlenie

Ak máte akékoľvek otázky, problémy alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nám ich dať vedieť na e-mail: info@sk.biostilevita.sk

 1. Názory užívateľov a recenzie produktov

Názory, komentáre a hodnotenia produktov poskytnuté zákazníkmi (kupcami) sú súčasťou funkčnosti internetového obchodu a sú určené pre užívateľskú komunitu.

Predajca nenesie zodpovednosť za obsah názorov, komentárov a hodnotení produktov poskytnutých užívateľovi. Predajca recenzie, komentáre a hodnotenia pred uverejnením preskúma a zamietne tie, ktoré obsahujú nepravdivé informácie, sú zavádzajúce, urážlivé alebo podľa názoru predajcu neprinášajú úžitok ostatným užívateľom či návštevníkom internetového obchodu. Predajca nenesie zodpovednosť za informácie v názoroch, komentároch a hodnoteniach a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z týchto informácií.

Zaslaním názoru, komentára alebo hodnotenia užívateľ alebo návštevník výslovne súhlasí s podmienkami použitia a umožňuje Predajcovi publikovať časť alebo celý text vo všetkých elektronických a iných médiách. Predajca má právo používať obsah názoru, komentáre alebo hodnotenia neobmedzene dlho a za akýmkoľvek účelom, ktorý je v obchodnom záujme Predajca, vrátane uverejnenia v inzerátoch či iných marketingových oznámeniach. Autor názoru, komentáre alebo hodnotenia súčasne vyhlasuje a zaručuje, že je vlastníkom vecných a morálnych autorských práv k napísaným názorom, komentárom alebo hodnoteniam a tieto práva prevádza na predajcu bezplatne, nevýlučne a na dobu neurčitú.

 1. Zodpovednosť

Predajca vynakladá všetko úsilie, aby informácie uverejnené v jeho internetovom obchode boli aktuálne a správne, avšak vlastnosti produktu, dodacia lehota alebo cena sa môžu zmeniť tak rýchlo, že predajca neopraví informácie uverejnené v internetovom obchode včasným spôsobom. Predajca v takom prípade oznámi užívateľovi (kupujúcemu) zmeny a umožní mu odstúpiť od objednávky alebo objednávku zmeniť (pozri bod 5).

Hoci sa Predajca snaží poskytovať presné fotografie produktov predávaných v internetovom obchode, všetky fotografie by mali byť brané ako symbolické. Fotografie nezaručujú vlastnosti produktu.

Od okamihu, keď je zásielka s objednanými produktmi doručená na poštu, predajca neručí za prípady fyzického poškodenia, zničenia alebo straty zásielky, ani za absenciu obsahu v zásielke alebo pokiaľ zásielka javí známky poškodenia (otvorenia). V týchto prípadoch musí zákazník (užívateľ) začať reklamačné konanie s Slovenskou poštou. V prípade poškodenia zásielky tak robí tak, že zásielku donesie na najbližšiu poštu v stave, v akom ju prevzal bez toho, aby čokoľvek dopĺňal či odoberal, a vyplní reklamačný protokol. Predajca spoločne s Slovenskou poštou zaistí čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie.

 1. Pravidlá a podmienky účasti súťaží o ceny

 

Katja Hočevar s.p. Mala Ilov Gora 7 , 1312 VIDEM-DOBREPOLJE; Slovenija, ako vlastník sk.biostilevita.com je registrovaným zástupcom pre

Spoločnosť BIOSTILE Slovakia s.r.o.

Všeobecné podmienky organizácie výherných hier na internetových portáloch spoločnosti BIOSTILE Slovakia s.r.o.

Usporiadateľ: Biostile Slovakia s.r.o., Hrachová 2376/20 821 05 Bratislava, IČO:53999991, DIČ:SK2121557218

15.1. Podmienky spolupráce

Žrebovania o ceny sa môžu zúčastniť dospelé a maloleté fyzické osoby, ktoré sú občanmi alebo obyvateľmi Slovenskej Republiky (ďalej len účastníci). Za maloletých účastníkov vyplnia a podpíšu súhlas s účasťou vo výhernej hre a použitím výhry ich rodičia alebo zákonný zástupca.

Účastníci každého žrebovania o ceny sa zúčastňujú spôsobom zverejneným na internetových stránkach, kde žrebovanie prebieha. Spôsoby účasti môžu byť odpovede na výhernú otázku, hlasovanie alebo účasť prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Twitter a Instagram pomocou kľúčového slova určeného usporiadateľom (ďalej len: kľúčové slovo). Spolupráca prostredníctvom facebookovej stránky prebieha v súlade s pravidlami sociálnej siete Facebook. Facebook nie je sponzorom hier o ceny organizovaných Biostile s.r.o. ani s nimi nie je nijako spojený.

Podmienkou účasti je súhlas účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami. V prípade, že spolupráca prebieha prostredníctvom facebookovej stránky, sú používatelia tiež povinní konať v súlade s pravidlami sociálnej siete Facebook. Účastník výhernej hry sa považuje za oboznámeného s pravidlami a súhlasí s nimi, keď usporiadateľovi odošle vyplnený online formulár s odpoveďou na výhernú otázku, keď je to vyžadované pri každej výhernej hre, alebo keď zverejní odpovedajte na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Instagram. V príspevku musí použiť kľúčové slovo a príspevok musí byť verejne prístupný (v prípade Facebooku to znamená, že používateľ s inak skrytým profilom musí príspevok nastaviť ako verejný, v prípade Twitteru a Instagramu to znamená, že používateľ musí mať verejne prístupný profil).

Podmienkou prevzatia výhry sú základné údaje výhercu (meno, priezvisko a adresa) a daňové číslo. Účastníci, ktorí sa zapoja do žrebovania o ceny na sociálnych sieťach prostredníctvom kľúčových slov, budú v prípade vyžrebovania povinní poskytnúť usporiadateľovi osobné údaje, daňové číslo a e-mailovú adresu. Usporiadateľ má právo požadovať, aby výherca preukázal svoju totožnosť príslušným dokladom. V prípade uvedenia neúplných, nesprávnych alebo nepravdivých údajov má usporiadateľ právo vylúčiť účastníka z hry o ceny.

Žrebovania o ceny sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Biostile Slovakia s.r.o. alebo ich najbližší rodinní príslušníci (manžel alebo osoba, s ktorou žijú v spoločnej domácnosti, ktoré je podľa predpisov o manželstve a rodinných vzťahoch právne postavené na roveň manželstva, deťom alebo osvojeniu deti, vnúčatá, súrodenci a rodičia alebo osvojitelia zamestnanca).

Dátum začatia a ukončenia žrebovania o ceny je zverejnený na sociálnych sieťach, kde tiež prebieha žrebovanie.

15.2. Cena a platba dane z príjmu

V každom žrebovaní o ceny usporiadateľ uvedie, aká je výhra pre výhercu.

Hodnota individuálneho ocenenia môže presiahnuť zákonom stanovenú hodnotu pre platbu zálohy na daň z príjmu fyzických osôb. Daň z príjmu výhercovi vypočíta a zaplatí usporiadateľ a výhra bude nahlásená daňovej správe.

Výhry sa nevyplácajú v hotovosti, výhra nie je prevoditeľná na tretiu osobu, ani vymieňať za iné ceny.

Výhercovia, ktorí sa zúčastnia žrebovania prostredníctvom formulára na internete, budú o výhre, podmienkach (termínoch a ďalších podmienkach) a spôsobe prevzatia výhry informovaní na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní odpovede do online formulára.

Výhercovia, ktorí sa zúčastnia hry o ceny pomocou kľúčového slova, budú o cene informovaní prostredníctvom kanálu (sociálnej siete), prostredníctvom ktorého sa hry o ceny zúčastnia (Facebook, Twitter a Instagram), a budú informovaní o tom, že boli vyžrebovaní, spolu s žiadostí o oznámenie svojich údajov organizátorovi dostali formou odpovede na ich zverejnenie, s ktorou sa zapoja do žrebovania o ceny.

15.3. Žrebovanie

Žrebovanie prebieha pomocou programov „náhodný výber komentárov“ na internete, na ktoré bude zverejnený odkaz. Výber výhercu bude náhodný z množiny všetkých účastníkov, ktorí v prípade výherných otázok odovzdajú alebo zverejnia správnu odpoveď s kľúčovým slovom najneskôr do uzávierky uvedenej pri každej výhernej hre. Žrebovanie nie je verejné.

V prípade nesprávnej odpovede alebo neúplného formulára je vylúčená a výber sa opakuje.

V prípade, že si výherca neprevezme výhru do 14 dní od okamihu, keď usporiadateľ zašle výhercovi oznámenie o výhre (poštou, e-mailom alebo formou reakcie na jeho príspevok na sociálnych sieťach), alebo je výhra zaslaná poštou na adresu vyplývajúcu z vyplneného formulára, vrátená usporiadateľovi ako nedoručená, má sa za to, že výherca výhru odmietol. V tomto prípade sa žrebovanie neopakuje. V prípade straty alebo poškodenia balíka alebo obsahu balíka zaslaného poštou nemá výherca nárok na žiadnu náhradu, finančnú ani materiálnu.

Záznam o výbere a údaje o výhercovi budú uložené a usporiadateľ bude výhercu písomne ​​informovať. Výber je konečný a odvolanie proti výberovému konaniu nie je možné.

Zápis o žrebovaní bude uchovávaný po dobu jedného roka na adrese usporiadateľa. Po uplynutí stanovenej lehoty môže usporiadateľ výhernej hry dokumentáciu zničiť.

15.4. Riešenie reklamácií

Všetky sťažnosti a reklamácie rieši usporiadateľ výhernej súťaže. V prípade oprávnených reklamácií sa zaväzuje ich čo najskôr odstrániť a informovať účastníka.

15.5. Ochrana súkromia a údajov účastníkov výhernej súťaže

Účasťou v žrebovaní o ceny umožňujú účastníci usporiadateľovi zhromažďovať, spracovávať a uchovávať osobné údaje v súlade s platnou legislatívou. Zhromažďované osobné údaje môžu byť:

 • e-mailová adresa, meno a priezvisko a u výhercu aj adresa bydliska a daňové číslo.

Získané osobné údaje účastníkov jednotlivých hier o ceny budú použité:

 • iba za vykonanie jednotlivého žrebovania o ceny popr.
 • účely definované v odseku 4 tohto článku.

V súlade s platnou legislatívou je účastníkom jednotlivej výhernej súťaže zaručené právo nazerať, prepisovať, kopírovať, dopĺňať, opravovať, blokovať a mazať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú.

Správca databázy môže spracovávať zhromaždené osobné údaje na účely oznámenia o súťaži, vzorkovania, prieskumov a štatistického spracovania dát, na zisťovanie využitia služieb, na prieskum trhu, oznamovanie ponúk, akcií, noviniek a výhod, pokiaľ s tým účastník súhlasí.

Osobné údaje môže správca zberu spracovávať v zákonom stanovenej lehote alebo do odvolania súhlasu účastníka. Každý účastník môže predmetný súhlas kedykoľvek odvolať na e-maile: info@sk.biostilevita.sk

Usporiadateľ sa zaväzuje neodovzdávať údaje tretím osobám, svojim externým dodávateľom a partnerom. Účastník môže kedykoľvek požiadať usporiadateľa o vymazanie jeho osobných údajov zo zberu do 15 dní od žiadosti. Usporiadateľ môže zverejniť v médiách mená účastníkov alebo výhercov a fotografie a záznamy prípadných cien (za ktoré usporiadateľ nemusí výhercom platiť), pokiaľ s tým účastníci alebo výhercovia súhlasia.

15.6. Zmena podmienok, ručenie

Spoločnosť Biostile Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť a dopĺňať.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z výhier. Usporiadateľ výhernej hry nepreberá žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť portálu a následnú nefunkčnosť online služby z dôvodu výpadku siete zmluvných partnerov, výpadkov elektriny či iných technických porúch, ktoré by mohli dočasne narušiť používanie služby.

 1. Sťažnosti, spory a uplatnenie práva

Predajca dodržuje platné predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Predajca má zavedený účinný systém vybavovania reklamácií a má určenú osobu, s ktorou sa môže zákazník (kupujúci) v prípade problémov spojiť telefonicky alebo e-mailom. V prípade problémov sa môže zákazník (kupujúci) obrátiť na tel. č.: +386 41 610 598 , Viber , Whatsaap . Reklamáciu môže zákazník (kupujúci) uplatniť na e-mailovej adrese info@sk.biostilevita.com. Postup vybavenia reklamácie je dôverný.

Predajca do piatich pracovných dní potvrdí prijatie reklamácie a informuje zákazníka (kupujúceho), ako dlho ju bude vybavovať a priebežne ho informuje o priebehu konania. Predajca urobí všetko pre to, aby prípadné spory vyriešil vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k vzájomnej dohode, je k riešeniu všetkých sporov medzi Predajcom a zákazníkom (kupujúcim) platí a používajú sa právne zákony Slovenskej republiky. Predajca a zákazník (kupujúci) ako účastník elektronického obchodu vzájomne uznávajú platnosť elektronických správ na súde.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky spory medzi Predajcom a zákazníkom (kupujúcim) podliehajú a uplatňujú slovenské hmotné a procesné právo, bez použitia pravidiel medzinárodného práva súkromného, ​​ktoré by naznačovalo použitie akéhokoľvek iného práva.

Pre všetky vzťahy, práva a povinnosti neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia Záväzkového zákonníka, Zákona o elektronickom obchodovaní, Zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 1. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

V prípade zmien predpisov upravujúcich prevádzkovanie internetových obchodov, ochranu osobných údajov a ďalšie oblasti súvisiace s prevádzkovaním internetového obchodu Predajcu a pri zmenách vlastnej obchodnej politiky môže Obchodník zmeniť a/alebo doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky vhodnými prostriedkami, s čím vždy zákazníkov oboznámi vhodným spôsobom. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenie Všeobecných obchodných podmienok nadobudnú platnosť a budú platiť po uplynutí ôsmich dní od zverejnenia zmien a/alebo doplnenia. Ak je zmena a/alebo doplnenie Všeobecných obchodných podmienok nevyhnutná na dosiahnutie súladu s predpismi, môžu výnimočne tieto zmeny a/alebo doplnenie nadobudnúť účinnosť a platnosť aj v kratšej lehote.

Zákazník, ktorý nesúhlasí so zmenami a/alebo doplnením týchto Všeobecných podmienok, musí zrušiť svoju registráciu do ôsmich dní od zverejnenia oznámenia o zmenách a/alebo doplnenia Všeobecných podmienok, inak sa má za to, že tejto lehote, po ktorú užívateľ prijíma zmeny a/ alebo doplnky Všeobecných obchodných podmienok. Zrušenie registrácie sa vykonáva tak, že užívateľ písomne ​​oznámi zrušenie Predajcovi.

Všeobecné obchodné podmienky odsúhlasil riaditeľ spoločnosti sk.BiostileVita.com dňa 24.8.2021

Prajeme Vám mnoho príjemných a výhodných nákupov v našom internetovom obchode!