Aký je postup pri žiadosti o vrátenie jedného alebo viacerých produktov?

V prípade zmlúv uzavretých na diaľku má kupujúci právo do 14 dní oznámiť obchodníkovi,  že odstupuje od zmluvy bez uvedenia dôvodov tohto rozhodnutia. Komunikáciu musí kupujúci postúpiť obchodníkovi na kontaktnú e-mailovú adresu info@sk.biostilevita.com. z jednoznačného vyhlásenia alebo s kontaktným formulárom.

Ďalej musíte zadať:

  • číslo objednávky;
  • priezvisko objednávateľa;
  • e-mailom objednávky alebo PSČ dodacej adresy.

Postup pri žiadosti o vrátenie produktov prostredníctvom formulára žiadosti

Zákazník musí vyplniť formulár žiadosti o vrátenie takto:

  1. vyberte číslo objednávky, pre ktorú chcete požiadať o vrátenie;
  2. v rámci vybranej objednávky uveďte množstvá a podmienky produktov, ktoré sa majú vrátiť;
  3. Vyberte si preferovaný spôsob riešenia medzi úhradou alebo vydaním „kreditu v obchode“.

Online žiadosť o vrátenie sa potom odošle na schválenie zákazníckemu servisu.

V prípade zamietnutia žiadosti o vrátenie dostane zákazník e-mailové upozornenie s vysvetlením odmietnutia.

V prípade akceptovanej žiadosti o vrátenie dostane zákazník potvrdzujúci email a môže tak pokračovať v expedícii produktov.

V prípade odstúpenia od zmluvy je obchodník povinný bezodkladne alebo najneskôr do 14 dní  od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky prijaté platby v  nezmenenom množstve, pokiaľ nie sú produkty zničené, poškodené, stratené alebo ich množstvo. klesla bez zavinenia užívateľa (kupujúceho). Obchodník môže zadržať platbu, kým nedostane vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepošle dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Náklady vynaložené užívateľom (kupujúcim) na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú náklady na vrátenie produktov obchodníkovi.

Ak je poštový balík, ktorým užívateľ (kupujúci) obdržal objednané produkty, fyzicky poškodený, obsahuje chýbajúci obsah alebo javí známky otvorenia, musí to užívateľ (kupujúci) oznámiť obchodníkovi, aby mohol začať reklamačné konanie. na pošte.

V súlade s predchádzajúcim odsekom vám (kupujúcemu) obchodník vráti zaplatenú sumu alebo darčekovú kartu použitú na vrátené produkty a prípadné použité propagačné kódy a iné zľavy vám (kupujúcemu) nevrátime.

Vrátenie zaplatenej sumy uskutočňuje Obchodník na osobný alebo transakčný účet užívateľa (kupujúceho). Obchodník vracia použitú darčekovú kartu vo forme kreditu.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky týkajúce sa vrátenia peňazí a vrátenia tovaru, kontaktujte nás na adrese info@sk.biostilevita.com.